Velkommen til Inntrønderslekter

Informasjonen du finner i slektstreet er hentet fra boka «Inntrønderslekter» utgitt i januar 1964. Bak utgivelsen av boka sto et styre bestående av:

Julius Bye, Frol – Harald Eide, Skogn – fru Agnes Lorås, Levanger – Ivar Berg, Verdal – Harald Vinje, Markabygda og Johan Holan, Skogn.

Flere av de slekter man kan bla bakover i, starter med oppsittere i 1520. Grunnlaget for at disse slekts-forbindelser kan være riktige er basert på navneskikken, eiendomsforholdene og senere slekts-forbindelser. Det kan imidlertid ikke skaffes bevis for dette.  Det er først i skattemanntallet for 1666 at man får rede på farsnavn og alder på oppsitteren og navn og alder på sønner (navn på ektefelle og døtre var ikke medtatt).

Selve granskingene er utført av Fredrik Munkeby, Frol og kaptein O. M. Skaanes, Harstad. Grunnlaget for granskingene som er foretatt er fra Skogns historie, statsarkivet i Trondheim, Riksarkivet, Andreas Ystads Ættetavlor, bygdebøkene for Verdal, Frosta og Stjørdal og fra Rasmus Fiskviks slekts-notater. Opplysninger om de yngste generasjoner er gitt av en del slekts-medlemmer.

En del slekts-forbindelser ut av Inntrøndelag er også medtatt. Data om disse er hentet fra slekts-medlemmer og/eller fra offisielle kilder som folketellinger, kirkebøker og lignende

Ved registrering av data fra boka til edb-format er følgende hovedregel benytttet ved valg av familienavn:

Kvinnelige personer født før 1923 har fått patronymikon med tillegg av gårds-/stedsnavn eller annet brukt navn som familienavn der hvor dette var kjent.

Mannlige personer født før 1850 har fått patronymikon med tillegg av gårds-/stedsnavn eller annet brukt navn som familienavn der hvor dette var kjent.

Kommentarer til denne siden sendes: stromsoer@gmail.com